Reference

REFERENCE

Naše reference su objekti na kojima smo radili ili u koje su ugrađeni naši proizvodi, kao i kupci naših proizvoda. Ovde je navedeno samo nekoliko većih objekata u koje su ugrađeni naši proizvodi tokom 2008. i 2009. godine, jer bi u suprotnom lista bila predugačka.