Filteri za vazduh

FILTERI ZA VAZDUH

Za više o filterima posetite sajt našeg odeljenja za filtere:

Prospekti za sve filtere (PDF, 714KB)
Svi filteri za vazduh su kategorisani prema dvema evropskim normama: za “grubu”, “srednju” i “finu” filtraciju primenjuje se norma EN 779, a norma EN 1822 se primenjuje kod “apsolutne” filtracije (HEPA i ULPA filteri).

Ukoliko niste sigurni koji su Vam filteri potrebni, možete konsultovati primere primene filtera za vazduh ili nas kontaktirati.

VREĆASTI FILTERI ZA VAZDUH – VF

Vrećasti filter
Proizvodimo ih u standardnim i nestandardnim dimenzijama, u klasama od G3 do F9.

KASETNI FILTERI ZA VAZDUH – FCC

Kasetni filter
Mogu biti klase G2 do M5. Koriste se za filtriranje vazduha u odgovarajućoj klasi klima-komora, klima-ormana i slično. U postojećim sistemima smo u mogućnosti da izvršimo rekonstrukciju i prepravku vođica i filtera u samim uređajima.

Konstrukcija je čvrsta i trajna, odlikuje se lakom zamenom filterskog platna.

Okvir je zavaren i izrađen od dekapiranog profilisanog lima debljine 1.5 mm. Držači filterskog platna su od okruglog vučenog čelika, zavarenog (zakovanog) za okvir (o6 ili o8). Kompletna filterska konstrukcija zaštićena je od korozije plastificiranjem.

Dimenzije filtera u potpunosti zavise od zahteva kupca.

PANELNI FILTERI ZA VAZDUH – RF

Ravni filteri
Izrađeni su od čeličnog lima. Namenjeni su za ugradnju i fan coil aparate ili u klima-komore, gde služe kao predfilter. Filtersku ispunu čine filteri u klasama od G2 do M5.

FILTERI ZA MASNA ISPARENJA – FMi

Filteri za masna isparenja
Filteri za masna isparenja (tip FMi) se koriste za odvajanje masnoća iz ventiliranog-otpadnog vazduha, naročito u kuhinjskim haubama, sabirnim kutijama i drugo. Mogu se koristiti u sistemima klimatizacije kao pretfilteri.

Sastavni delovi filtera:

  • fillterska ispuna u tri sloja od specijalno pletene tanke žice;
  • mreža od razvučenog aluminijuma;
  • okvir od aluminijumskog profilisanog lima ili drugog nerđajućeg materijala;
  • ispuna (“čarapice”), koja može biti od Inoxa, mesinga ili aluminijuma.

Konstrukcija ovog filtera je lagana i čvrsta, filter se lako održava (potapanjem u vruću vodu sa jakim deterdžentom, a zatim ispiranjem u čistoj vodi).

Proizvodimo filtere svih dimenzija koje kupac zahteva.

ZA VAZDUH

KLASIFIKACIJA FILTERA PREMA EN 779:2012

TIP FILTERA KLASA PROSEČNO ZADRŽAVANJE
NEČISTOĆE (%)
PROSEČNA
EFIKASNOST (%) (4µm)
FINALNI PAD
PRITISKA U PA
MINIMALNA
EFIKASNOST (%) (0,4µm)
GRUBI
FILTERI
G1 50≤ Am<65 250
G2 65≤ Am<80 250
G3 80≤ Am<90 250
G4 90≤ Am 250
SREDNJI
FILTERI
M5 40≤ Em<60 450
M6 60≤ Em<80 450
FINI
FILTERI
F7 80≤ Em<90 450 35
F8 90≤ Em<95 450 55
F9 95≤ Em 450 70

GRUBI filteri

Grubi filteri se označavaju slovom ”G” i podeljeni su u četiri klase: od klase G1 do klase G4.
Ovi filteri se koriste kada je potrebno zadržati čestice veće od 5µm.

SREDNJI filteri

Srednji filteri se označavaju slovom “M” i to je novina koja je uvedena 2012 godine. Ranije su ti filteri označavani kao “fini”. To su filteri klase M5 i M6 (pre 2012 označavani su kao F5 i F6).

FINI filteri

Fini filteri se označavaju slovom “F”. To su filteri klase F7, F8 i F9.
Ovi filteri se koriste kada je potrebno zadržati čestice veličine od 1µm do 5µm.

KLASIFIKACIJA FILTERA PREMA EN 1822

HEPA filteri

Hepa filteri se označavaju slovom ”H”. To su filteri klase od H10 do H14.
Ovi filteri se koriste kada je potrebno zadržati čestice veličine od 0,3µm do 1µm.

TIP FILTERA KLASA EFIKASNOST ZA
ČESTICE (0,3µm) (%)
HEPA
FILTERI
H10 80%
H11 95%
H12 99,5%
H13 99,95%
H14 99,995%

ULPA filteri

Ulpa filteri se označavaju slovom ”U”. To su filteri klase od U15 do U17.
Ovi filteri se koriste kada je potrebno zadržati čestice veličine od 0,12µm do 0,3µm.

TIP FILTERA KLASA EFIKASNOST ZA
ČESTICE (0,12µm) (%)
ULPA
FILTERI
U15 99.9995%
U16 99.99995%
U17 99.999995%

PRIMERI PRIMENE

U sledećoj tabeli navedeni su primeri primene filtera za civilne i industrijske objekte.

OBJEKAT KLASA
Garaže G2
Verski objekti G3
Teretane G3
Restorani G3-M5
Bioskopi G3-M6
Tržni centri G4-F7
Hoteli G4-F7
Kancelarije G4-F8
Hladnjače G4-F9
Kabine za farbanje G4-F9
Bolnice – opšte prostorije G3-F9
Tekstilna industrija G4-F9
Izrada fotografija G3-M5-H10
Hemijska industrija G4-M6-H11
Proizvodnja plastike G4-M6-H11
Fabrike duvana G4-M6-H11
Proizvodnja kvasca, pivare G4-M6-H11
Server sale, kompjuterske sobe G4-F7-H12
Hemijske laboratorije G4-F7-H12
Medicinske laboratorije G4-F8-H13
Akušerstvo G4-F8-H13
Terapija zračenjem G4-F8-H13
Hirurgija G4-F9-H14
Inkubatori za bebe G4-F9-H14

Tabela primene filtera prema veličini čestica u %:

KLASA FILTERA 0,1µm 0,3µm 0,5µm 1µm 3µm 5µm 10µm
G2 0-5 5-15 15-35 50-70
G3 0-5 5-15 15-35 35-70 70-85
G4 0-5 5-15 30 55 60-90 85-98
M5 0-10 5-15 15-30 30-50 70-90 90-99 >98
M6 5-15 10-25 20-40 50-65 85-95 95-99 >99
F7 25-35 45-60 60-75 85-95 >98 >99 >99
F8 35-45 45-60 60-75 85-95 >98 >99 >99
F9 45-60 75-85 90-95 >98 >99 >99 >99

Tabela primene filtera prema vrsti čestica (atmosferska i industrijska zagađenja, kontaminacije i sl):

TIP
ZAGAĐIVAČA
VELIČINA
ČESTICA Uµm
AKTIVNI
UGALJ
G2-G4 M5-M6 F7-F9 H10-U17
Virusi 0,02-0,05
Dim 0,01-1
Bakterije 0,2-5
Uljana magla 0,3-5
Prah iz štamparskih tonera 5-20
Spore 10-25
Polen 10-100
Kosa 20-200
Gruba prašina 100-2000