Ispitivanje i atest PP klapni po novom standardu EN 1366-2

Ispitivanje i atest PP klapni po novom standardu EN 1366-2

U saradnji sa kolegama iz Instituta Za Građevinsku Fiziku IMS, izvršili smo ispitivanje naših požarno otpornih klapni po novom standardu EN 1366-2

Ovo ispitivanje je tehnički veoma zahtevno i u Srbiji je izvedeno po prvi put. Spomenutim standardom je pokrivena otpornost prema požaru i ispitivanje zaptivenosti PP klapne (S klasa). Sa velikim ponosom objavljujemo da smo ispitivanje uspešno obavili i da smo dobili atest po standardu EN 1366-2 na 120 minuta požarne otpornosti.

Koliko je ovo ispitivanje bilo važno, kako nama tako i drugim kolegama koje se bave zaštitom od požara, govori i prisustvo delegacije MUP-a Srbije, Sektora Za Vanredne Situacije, koja je bila prisutna tokom celog trajanja ispitnog procesa.

Detalji sa ispitivanje za EN 1366-2 na 120 minuta požarne otpornosti
Detalji sa ispitivanje za EN 1366-2 na 120 minuta požarne otpornosti
Detalji sa ispitivanje za EN 1366-2 na 120 minuta požarne otpornosti