Požarnootporna masa PROPOM

Požarnootporna masa PROPOM

Požarnootporna masa

Naziv: Požarnootporna masa, protivpožarna masa, PP masa
Oznaka: PROPOM

U praksi se ukazala potreba za zaštitu od požara različitih instalacija koje prolaze kroz požarnootporne zidove, tzv. “prodore” u građevinskim objektima.

Osnovna primena protivpožarne PROPOM mase je:

  • zaštita kablova od požara u konstruktivnim prodorima požarnootpornih zidova
  • zaptivanje fuga u pregradnim požarnootpornim zidovima izrađenim od raznih vrsta materijala
  • zaštita električnih i komunikacionih kablova, kako u regalu tako i slobodno postavljenih
  • zaštita požarnootpornih klapni kada iz nekog razloga osa leptira klapne nije u ravni zida već van ravni zida.

Prospekt (PDF, 965KB)

OSOBINE

Protivpožarna masa PROPOM je netoksična, nesagoriva, dobro se lepi za sve građevinske materijale i lako se nanosi u svim ravnima. Može se nanositi na više načina: ručno (odgovarajućim alatom), brizganjem i ulivanjem (potrebna je posebna oprema).

Zaštita elektro i komunikacionih kablova svih dimenzija, u regalu ili van njega, se vrši istovremeno sa zaštitom otvora požarnootpornom masom PROPOM. Našom masom se mogu istovremeno štititi kablovi i prostorija kroz koju oni prolaze. Mogu se štititi i prodori ostalih instalacija, kao što su ventilacioni kanali (požarnootporne klapne), sve vrste cevovoda i slično.

PODACI O ISPITIVANJU I ATESTU

Požarnootporna masa PROPOM je ispitana u Institutu IMS u Beogradu, u Laboratoriji za građevinsku fiziku, pod brojem 3143/03, 2003. godine. Citiramo deo ocene rezultata ispitivanja:

“Na osnovu rezultata ispitivanja izvršenog prema standardu JUS ISO 834 i JUS U.J1.090 na uzorku kablovskog prodora sa kablovskim regalima i električnim kablovima, u ispitnoj peći sa standardnim razvojem požara (JUS ISO 834 (1994)): otpornost prema požaru uzorka kablovskog prodora sa električnim kablovima smeštenim na kablovskim regalima, specificiranim u okviru tačke 1.1 ovoga izveštaja, sa jedne (požaru neizložene) strane zaštićenim PROPOM masom otpornom prema požaru iznosi: 120 minuta (2,0 h).”