Akreditacija

Sa ponosom objavljujemo da je naše preduzeće ispunilo sve složene zahteve Akreditacionog tela Srbije i da smo zasluženo dobili akreditaciju za: Kontrolisanje uređaja i instalacija za odvođenje dima i toplote u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17020:2012″

Na taj način stekli smo pravo da vršimo ispitivanja požarnootpornih,  klapni za odvod dima i sistema za odimljavanje.