Akreditacija od strane ATS

Akreditacija od strane ATS

ATS - Akreditaciono Telo Srbije

Sa ponosom objavljujemo da je naše preduzeće ispunilo sve složene zahteve Akreditacionog Tela Srbije i da smo zasluženo dobili akreditaciju za: Kontrolisanje uređaja i instalacija za odvođenje dima i toplote u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17020:2012″

Na taj način stekli smo pravo da vršimo ispitivanja požarnootpornih klapni,  klapni za odvod dima, i sistema za odimljavanje.

Detalje možete pogledati na ovoj adresi http://www.registar.ats.rs/predmet/1233/