Dimoodvodni demper

Dimoodvodni Demper

Dimoodvodni  demper

Naziv: Dimoodvodni  demper
Oznaka: DD-E

Dimoodvodni demper služi za odvođenje dima pri pojavi požara u javnim objektima, i svuda gde postoji opasnost od ugrožavanja života usled gušenja: bolnice, hoteli, pozorišta, zdravstvene ustanove, upravne zgrade, prostorije za sport i zabavu i slično. Odvođenjem dima postiže se sigurna evakuacija ljudi i lakše lokalizovanje požara.

Prospekt (PDF, 1.48MB)

Osnovna prednost dimoodvodnog dempera u odnosu na klapnu za odimljavanje je u tome što njegovi pokretni delovi (lopatice) ne izlaze van okvira, pa se iza dempera mogu ugrađivati bilo koji distributivni elementi (npr. rešetke).

OZNAKA

DD – E – B x H

 • DD – dimoodvodni  demper pravougaonog poprečnog preseka;
 • E – sa elektromotornim pokretačem;
 • B x H – dimenzije pravougaonog poprečnog preseka u mm.

Primer: DD-E (400×250) je dimoodvodni  demper sa elektromotornim pokretačem, dimenzija 400 x 250 mm.

KARAKTERISTIKE

Dimoodvodni  demper ima sledeću konstrukciju:

 • Izrađen je od profilisanog pocinkovanog lima odgovarajuće debljine
 • obrtni klizni elementi izrađeni su od bronze
 • listovi dimoodvodnog dempera napravljeni su od pocinkovanog lima sa ispunom od negorivog materijala
 • osovina na listovima dimoodvodnog dempera urađena je iz jednog dela sa obrađenim ležištem.

Proizvodimo dimoodvodne dempere isključivo u izvedbi sa elektromotornim pogonom.

Aktiviranje dimoodvodnog dempera se može vršiti ručno (TEST), ili preko požarne centrale. Otvaranje se vrši putem elektromotornog pokretača (230 V, 50 Hz), koji u sebi ima povratnu oprugu.

Dimoodvodni  demper je stalno pod naponom. Kod nestanka napona opruga otvara listove dempera koji ostaju u otvorenom položaju sve dok se napon ne vrati. Konstrukcija i namena motora je u potpunosti drugačija od protivpožarnih klapni.

Dimenzije dimoodvodnih dempera se kreću od 160 x 160 do 1500 x 800 mm.

DODATNE OPCIJE

U zavisnosti od mesta ugradnje i enterijera i želja investitora mogu se ugraditi i dodaci:

 • zaštitna mreža
 • produženo kućište
 • motor u posebnom kućištu
 • spoljna obrada – plastificiranje u boji po želji investitora.