Ovlaživač vazduha

OVLAŽIVAČ VAZDUHA

Naši evaporativni ovlaživači su vrlo ekonomični autonomni sistemi, idealni za prostore koji zahtevaju precizno održavanje i regulaciju relativne vlažnosti vazduha, kao što su bolnice, lakirnice, štamparije, muzeji, prehrambena i drvna industrija i sl. Uz osnovnu, ovi uređaji ujedno vrše i funkciju rashlađivača i distrubutera vazduha.

Materijali koje koristimo pri izradi ovlaživača vazduha su: prohrom, bakar, nerđajući čelik i visokokvalitetna plastika, što njihovu konstukciju čini čvrstom, otpornom na koroziju i vrlo sigurnom.

Ovlaživač vazduha

  • Precizna Pi regulacija vlažnosti;
  • Sigurna i higijenska konstrukcija;
  • Apsolutno automatizovan rad;
Zadnja strana ovlaživača vazduha

  • Jednostavna instalacija i održavanje;
  • Izuzetna ekonomičnost;
  • Efikasan rad u “tvrdoj” vodi iz vodovoda.

PRINCIP RADA

Rad ovih ovlaživača vazduha zasnovan je na evaporaciji vode, što je u skladu sa prirodnim procesom vlaženja vazduha. Voda se uzima direktno iz vodovodne mreže, i ravnomerno raspoređuje na specijalno izrađeno saće. Energija potrebna za isparavanje vode se dobija iz toplog i suvog neobrađenog vazduha, što povećava ekonomičnost eksploatacije. Osim toga, budući da nema izvora toplote, ne stvara se buđ i kondezovana voda, pa su ovi ovlaživači i izuzetno higijenski ispravni.

Strujanje vazduha kroz saće se podstiče ventilatorom sa veoma niskim nivoom generisane buke (od 33 do 66 dB pri maksimalnom angažovanju), koji je ujedno i jedini element ovlaživača koji zahteva električnu energiju za svoj rad (230V, 50Hz). Dok struji kroz saće vazduh se obogaćuje vodom, ali ne i nečistoćama iz vode – koje ostaju u saću. Voda koja ne ispari otiče u sabirnu jedinicu, čisteći pri tom saće, a zatim se ispušta u spoljni sistem kanalizacije.

Održavanje ovlaživača je vrlo jednostavno, a sastoji se od čišćenja i periodične promene saća.