Požarnootporni proizvodi

NOVO ISPITIVANJE PP KLAPNI !!!NOVO ISPITIVANJE PP KLAPNI !!!

POŽARNOOTPORNI PROIZVODI

Ovo je najvažniji deo našeg proizvodnog programa, i po njemu smo najpoznatiji. Svi proizvodi namenjeni pasivnoj zaštiti od požara su u skladu sa važećim standardima i propisima, što potvrđuju atesti instituta IMS u Beogradu, koje redovno obnavljamo.

POŽARNOOTPORNA KLAPNA – PK

Pozarnootporna klapna
Proizvodnja pravougaonog i okruglog poprečnog preseka. Mehaničke, elektromotorne, elektromagnetne, ispitane u IMSinstitutu u Beogradu.
Prospekt (PDF, 1.94MB)Detaljnije >>

KLAPNA ZA ODIMLJAVANJE – PD

Klapna za odimljavanje
Izrađujemo klapne za odimljavanje isključivo sa elektromotornim pogonom, kvadratnog ili pravougaonog poprečnog preseka.
Prospekt (PDF, 1.27MB)Detaljnije >>

DIMOODVODNI DEMPER – DD

Dimoodvodni demper
Osnovna prednost dimoodvodnog dempera u odnosu na klapnu za odimljavanje je u tome što njegovi pokretni delovi (lopatice) ne izlaze van okvira, pa se iza dempera mogu ugrađivati bilo koji distributivni elementi (npr. rešetke).
Prospekt (PDF, 1.48MB)Detaljnije >>

POŽARNOPREGRADNI JASTUK – PJ

Pozarnopregradni jastuk
Dizajnirani za protivpožarnu blokadu otvora između dve ili više požarnih zona, koji mogu sadržati prodore kablova u elektroregalima ili biti projektom namenjeni za naknadnu ugradnju izolovanih metalnih cevi, kanala ili neku drugu buduću namenu.
Prospekt (PDF, 469KB)Detaljnije >>

POŽARNOOTPORNI VENTILACIONI VENTIL – VVi pp

Požarnootporni ventilacioni ventil
Izrađuje se od čeličnog lima u dimenzijama koje se mogu naći u prospektu. Funkcija mu je identična kao običnom PV ventilu, s tim što se u slučaju povišene temperature u njegovom okruženju ventil automatski zatvara pomoću ugrađenog topljivog elementa.
Prospekt (PDF, 191KB)Atest (PDF, 300KB)

POŽARNOOTPORNA ŽALUZINA – DEMPER – POŽ

Požarnootporna žaluzina - demper
Požarnootporna izvedba. Proizvode se isljučivo na elektromotorni pogon i sa On/Off režimom rada. Mogu se ugraditi na svim mestima gde je ograničen prostor jer su širine 200mm.
Prospekt (PDF, 411KB)

POŽARNOOTPORNA VERTIKALNA KLAPNA – POVK

Požarnootporna vertikalna klapna
Kod ovog tipa klapni padajući deo pada vertikalno – “sistem giljotina”. Prednost za ugradnju na mestima gde ne postoje druge mogućnosti.
Prospekt (PDF, 188KB)

POŽARNOOTPORNA REŠETKA ZA IZJEDNAČAVANJE PRITISKA – POR

Požarnootporna rešetka za izjednačavanje pritiska

Laka i brza ugradnja u zidovima i ostalim ravnima. Preko slobodnih površina lamela vrši se strujanje vazduha i izjednačavanje pritiska, a u slučaju požara dolazi do zatvaranja proreza rešetke uz pomoć požarnootporne ekspandirajuće trake VEX, čime se sprečava prodiranje plamena, dimnih i vrelih gasova u prostor.

POR rešetka nije otporna na dugotrajno izlaganje uticaju visoke vlage i niske temperature i zato se ne preporučuje njena montaža u takvim uslovima, t.j. ne sme se ugrađivati sa spoljne strane zida ili vrata.

Prospekt (PDF, 458KB)Atest (PDF, 211KB)

POŽARNOOTPORNA MASA PROPOM

Požarnootporna masa PROPOM
Služi za zaštitu kablova i kablovskih prodora instalacija kroz požarne zidove, otpornosti prema požaru 120 minuta, ispitana u institutu IMS u Beogradu.
Prospekt (PDF, 965KB)Atest (PDF, 256KB)Detaljnije >>

POŽARNOOTPORNA EKSPANDIRAJUĆA TRAKA VEX

Požarnootporna ekspandirajuća traka VEX
Ekspandira i do 1250%, u zavisnosti od okolne temperature. Upotrebljava se za zaptivanje požarnootpornih klapni, žaluzina, rešetki, prodora kroz protivpožarne zidove, ispitana u IMSinstitutu u Beogradu.
Prospekt (PDF, 154KB)Atest (PDF, 467KB)Detaljnije >>