Požarnootporni proizvodi

POŽARNOOTPORNI PROIZVODI

Ovo je najvažniji deo našeg proizvodnog programa, i po njemu smo najpoznatiji. Svi naši požarnootporni proizvodi su namenjeni pasivnoj zaštiti od požara, u skladu sa važećim standardima i propisima, što potvrđuju atesti Instituta IMS u Beogradu, koje redovno obnavljamo.

POŽARNOOTPORNA KLAPNA – PK

pozarnootporna pp klapna

Proizvodnja požarnootpornih (PP) klapni pravougaonog i okruglog poprečnog preseka. Mehaničke, elektromotorne, elektromagnetne, ispitane u IMS Institutu u Beogradu.

Prospekt (PDF, 1.94MB) Detaljnije >>

NOVO ISPITIVANJE PP KLAPNI !!!NOVO ISPITIVANJE PP KLAPNI !!!

KLAPNA ZA ODIMLJAVANJE – PD

klapna za odimljavanje

Izrađujemo klapne za odimljavanje isključivo sa elektromotornim pogonom, kvadratnog ili pravougaonog poprečnog preseka.

Prospekt (PDF, 1.27MB) Detaljnije >>

DIMOODVODNI DEMPER – DD

DIMOODVODNI DEMPER

Osnovna prednost dimoodvodnog dempera u odnosu na klapnu za odimljavanje je u tome što njegovi pokretni delovi (lopatice) ne izlaze van okvira, pa se iza dempera mogu ugrađivati bilo koji distributivni elementi (npr. rešetke).

Prospekt (PDF, 1.48MB) Detaljnije >>

POŽARNOPREGRADNI JASTUK – PJ

POŽARNOPREGRADNI JASTUK

Požarnopregradni jastuk je dizajniran za protivpožarnu blokadu otvora između dve ili više požarnih zona, koji mogu sadržati prodore kablova u elektroregalima ili biti projektom namenjeni za naknadnu ugradnju izolovanih metalnih cevi, kanala ili neku drugu buduću namenu.

Prospekt (PDF, 469KB) Detaljnije >>

POŽARNOOTPORNI VENTILACIONI VENTIL – VVi pp

POŽARNOOTPORNI VENTILACIONI VENTIL

Požarnootporni ventilacioni ventil se izrađuje od čeličnog lima u dimenzijama koje se mogu naći u prospektu. Funkcija mu je identična kao običnom PV ventilu, s tim što se u slučaju povišene temperature u njegovom okruženju ventil automatski zatvara pomoću ugrađenog topljivog elementa.

Prospekt (PDF, 191KB)Atest (PDF, 300KB) 

POŽARNOOTPORNA ŽALUZINA – DEMPER – POŽ

POŽARNOOTPORNA ŽALUZINA - DEMPER

Požarnootporna izvedba. Požarnootporna žaluzina – demper se proizvodi isključivo na elektromotorni pogon i sa On/Off režimom rada. Mogu se ugraditi na svim mestima gde je ograničen prostor jer su širine samo 200 mm.

Prospekt (PDF, 411KB)  

POŽARNOOTPORNA VERTIKALNA KLAPNA – POVK

POŽARNOOTPORNA VERTIKALNA KLAPNA

Kod požarnootporne vertikalne klapne tipa klapni padajući deo pada vertikalno – “sistem giljotina”. Prednost za ugradnju na mestima gde ne postoje druge mogućnosti.

Prospekt (PDF, 188KB)  

POŽARNOOTPORNA REŠETKA ZA IZJEDNAČAVANJE PRITISKA – POR

POŽARNOOTPORNA REŠETKA ZA IZJEDNAČAVANJE PRITISKA

Požarnootporna rešetka za izjednačavanje proitiska je laka i brza za ugradnju u zidovima i ostalim ravnima. Preko slobodnih površina lamela vrši se strujanje vazduha i izjednačavanje pritiska, a u slučaju požara dolazi do zatvaranja proreza rešetke uz pomoć požarnootporne ekspandirajuće trake VEX, čime se sprečava prodiranje plamena, dimnih i vrelih gasova u prostor.

POR rešetka nije otporna na dugotrajno izlaganje uticaju visoke vlage i niske temperature i zato se ne preporučuje njena montaža u takvim uslovima, t.j. ne sme se ugrađivati sa spoljne strane zida ili vrata.

Prospekt (PDF, 458KB)Atest (PDF, 211KB) 

POŽARNOOTPORNA MASA PROPOM

POŽARNOOTPORNA MASA PROPOM

Požarnootporna masa Propom služi za zaštitu kablova i kablovskih prodora instalacija kroz požarne zidove, otpornosti prema požaru 120 minuta. Ispitana u Institutu IMS u Beogradu.

Prospekt (PDF, 965KB)Atest (PDF, 256KB)Detaljnije >>

POŽARNOOTPORNA EKSPANDIRAJUĆA TRAKA VEX

POŽARNOOTPORNA EKSPANDIRAJUĆA TRAKA VEX

Požarnootporna eskpandirajuća traka VEX ekspandira i do 1250%, u zavisnosti od okolne temperature. Upotrebljava se za zaptivanje požarnootpornih klapni, žaluzina, rešetki, prodora kroz protivpožarne zidove. Ispitana u IMS Institutu u Beogradu.

Prospekt (PDF, 154KB)Atest (PDF, 467KB)Detaljnije >>