Elementi za regulaciju količine vazduha

Elementi za regulaciju količine vazduha

Tržište je pokazalo interes za elementima za regulaciju količine vazduha koji zauzimaju malo mesta, omogućavaju brzu i laku montažu, kao i lako održavanje.

U ovu grupu spadaju proizvodi vezani za regulaciju količine protoka vazduha u sistemima kanalskog razvoda vazduha.

REGULACIONA ŽALUZINA – RŽ

REGULACIONA ŽALUZINA

Regulaciona žaluzina pravougaonog preseka se izrađuje u dva tipa:

  • RŽ-1 – mehaničke (za ručnu regulaciju)
  • RŽ-2 – elektromotorne (za automatsku regulaciju).

Elektromotorne regulacione žaluzine izrađujemo u dva tipa, koji se razlikuju po režimu rada:

  • On/Off režim
  • kontinualni režim (trotačkovni).

Žaluzina se izrađuje od pocinkovanog lima odgovarajućih debljina radi krutosti. Ležišta osovina lopatica se izrađuju od mesinga.

Lopatice regulacione žaluzine se izrađuju u alatima radi većeg stepena tačnosti, tj. radi boljeg zaptivanja poprečnog preseka. Lopatice se kreću preko polužnog mehanizma u suprotnom smeru.

Žaluzina za ručnu regulaciju (tip RŽ-1) je obezbeđena mehanizmom za podešavanje i pričvršćivanje kao i skalom za definisanje položaja lopatice.

Žaluzina za automatsku regulaciju (tip RŽ-2) je obezbeđena poteznom polugom za vezu sa automatskim pokretačem.

Strujanje vazduha može biti u oba smera.
Prospekt (PDF, 235KB)

REGULACIONA ZAPTIVNA KLAPNA – RKO/RKP

REGULACIONA ZAPTIVNA KLAPNA

Regulacione zaptivne klapne se koriste za zatvaranje odvodnog-dovodnog otvora za vazduh u ventilacionim sistemima u koje su ugrađeni apsolutni filteri.

Prilikom zamene apsolutnih filtera ove klapne omogućavaju visok stepen zatvaranja odvodnog-dovodnog otvora za vazduh. Mogu se koristiti i kao obični regulator protoka vazduha.

Proizvodimo dva tipa regulacionih zaptivnih klapni:

  • RKO – regulaciona zaptivna klapna kružnog preseka
  • RKP – regulaciona zaptivna klapna pravougaonog preseka.

Klapne su izrađene od čeličnog lima a zatim zaštićene od korozije plastificiranjem. Mogu se izrađivati od pocinkovanog čeličnog lima a sva sečena-varena mesta su naknadno zaštićena.

Na opslužnoj strani su opremljene mehanizmom za ručno podešavanje, kao i informativnom skalom o položaju lista klapne.

Prospekt (PDF, 182KB)

SAMOPODIZNA NADPRITISNA KLAPNA – SNK

SAMOPODIZNA NADPRITISNA KLAPNA

Samopodizna nadpritisna klapna vrši regulaciju nadpritiska u prostorima gde je to potrebno.

Prospekt (PDF, 191KB)

SIGURNOSNA KLAPNA – SNK-02

SIGURNOSNA KLAPNA

Namena sigurnosne klapne je da spreči pojavu povišenog pritiska u ventilacionim kanalima automatskim otvaranjem lopatica.

Izrađuje se u svim dimenzijama svetlog poprečnog preseka, po zahtevu naručioca, sa brojem lopatica u skladu sa dimenzijama klapne.

Prospekt (PDF, 181KB)