Klapna za odimljavanje

Klapna za odimljavanje

Klapna za odimljavanje, protiv-dimna klapna

Naziv: Klapna za odimljavanje, protiv-dimna klapna
Oznaka: PD, mada se negde može naći i KD

Klapna za odimljavanje služi za odvođenje dima pri pojavi požara u javnim objektima, i svuda gde postoji opasnost od ugrožavanja života usled gušenja: bolnice, hoteli, pozorišta, zdravstvene ustanove, upravne zgrade, prostorije za sport i zabavu i slično.

Odvođenjem dima postiže se sigurna evakuacija ljudi.

OZNAKA

PD – E – B x H

 • PD – klapna za odimljavanje pravougaonog poprečnog preseka
 • E – sa elektromotornim pokretačem
 • B x H – dimenzije pravougaonog poprečnog preseka u mm.

Primer: PD-E (400×250) je klapna za odimljavanje sa elektromotornim pokretačem, dimenzija 400 x 250 mm.
 
Prospekt (PDF, 1.27MB)

KARAKTERISTIKE

Klapna za odimljavanje je, u osnovi, izrađena slično kao i požarnootporna klapna:

 • klapna je izrađena od profilisanog pocinkovanog lima odgovarajuće debljine
 • obrtni klizni elementi izrađeni su od bronze
 • list klapne za odimljavanje je od pocinkovanog lima sa ispunom od negorivog materijala
 • osovina na listu klapne urađena je iz jednog dela sa obrađenim ležištem.

Proizvodimo klapne za odimljavanje isključivo u izvedbi sa elektromotornim pogonom.

Aktiviranje klapne za odimljavanje se može vršiti ručno (TEST), ili preko požarne centrale. Otvaranje se vrši putem elektromotornog pokretača (230 V, 50 Hz), koji u sebi ima povratnu oprugu.

Klapna za odimljavanje je stalno pod naponom. Kod nestanka napona opruga otvara klapnu koja ostaje u otvorenom položaju sve dok se napon ne vrati. Konstrukcija i namena motora je u potpunosti drugačija od protivpožarnih klapni.

Dimenzije klapni za odimljavanje se kreću od 160 x 160 do 1500 x 800 mm.

U zavisnosti od mesta ugradnje i enterijera i želja investitora mogu se ugraditi i dodaci:

 • zaštitna mreža
 • produženo kućište
 • motor u posebnom kućištu
 • spoljna obrada – plastificiranje u boji po želji investitora.