Vazdušno grejanje

VAZDUŠNO GREJANJE

U ovu grupu spadaju proizvodi vezani za obradu vazduha u sistemima kanalskog grejanja i razvoda vazduha. To je druga velika grupa naših proizvoda sa kojima smo takođe dugo i uspešno na tržistu.

KANALSKI ELEKTRO GREJAČI – EG

Elektro grejač
Kanalski elektro grejač se sastoji od glatkih cevi smeštenih u ram od pocinkovanog lima. Pogodni su za ugradnju u kanale ili klima-komore i veoma su bezbedni jer njihova snaga ne prelazi 700 W/m’ (ne može doći do usijanja grejača).
Prospekt (PDF, 314KB)Atest (PDF, 276KB)Detaljnije >>

ELEKTRONSKI STEPENASTI REGULATOR TEMPERATURE – TC-KT

Elektronski stepenasti regulator temperature
Elektronski stepenasti regulator temperature služi kao element u vazdušnom grejanju za upravljanje radom višestepenih elektrogrejača i kontrolu postignute temperature vazduha u kanalu. Odlikuje ga velika preciznost u radu (tolerancija ±1°C), i veoma jasan kontrolni panel preko koga se podešavaju i kontrolišu parametri.
Prospekt (PDF, 184KB)

MEHANIČKI STEPENASTI REGULATOR TEMPERATURE – SRT

Mehanički stepenasti regulator temperature
Služi kao elemenat u vazdušnom grejanju koji u stepenastim intervalima uključuje i isključuje odgovarajuće grupe elektrogrejača.
Prospekt (PDF, 241KB)

GRANIČNI TERMOSTAT – GT

Granični termostat
Granični termostat se ugrađuje u instalaciju vazdušnog grejanja iza elektrogrejača. Pripada grupi sigurnosnih elemenata. U slučaju povišene temperature obrađenog vaduha granični termostat isključuje kompletan elektrogrejač i daje signal za alarm.
Granični termostat se montira iza elektrogrejača u vazdušnom kanalu i podešava se na za 5°C višu vrednost od zahtevane temperature vazduha.
Svi delovi, uključujući i kućište, izrađeni su od lakih i nerđajućih materijala. Cela konstrukcija je prilagođena lakšoj ugradnji, povezivanju i servisiranju. Uz svaki element se isporučuje i nalepnica (šablon) po kojoj je potrebno izbušiti otvore na kanalu, na koje se kasnije pričvršćuje GT.
Prospekt (PDF, 217KB)

DIFERENCIJALNI PRESOSTAT – DP

Diferencijalni presostat
Pripada grupi sigurnosnih elemenata. Njegova uloga je da kontroliše protok vazduha i da isključi sve uređaje koji bi zbog prestanka strujanja vazduha mogli da prouzrokuju neželjene posledice.
Prospekt (PDF, 176KB)

KOMANDNI ELEKTRO ORMAN – KEO

Komandni elektro orman
Služi za kompletno praćenje rada ventilatora, elektro grejača i njihove prateće automatike. Primenjeni sistem zaštite je DNC-S. Na vratima ormana montirani su prekidači za uključenje/isključenje elemenata sistema sa signalizacijom stanja.
Prospekt (PDF, 206KB)