Požarnopregradni jastuk

POŽARNOPREGRADNI JASTUK

POŽARNOPREGRADNI JASTUK

Naziv: Požarnopregradni jastuk, protivpožarni pregradni jastuk
Oznaka: PPJ

Prospekt (PDF, 469KB)

Naši požarnopregradni jastuci su dizajnirani za protivpožarnu blokadu malih, srednjih i velikih otvora između dve ili više požarnih zona, koji mogu sadržati prodore kablova u elektroregalima ili biti projektom namenjeni za naknadnu ugradnju izolovanih metalnih cevi, kanala ili neku drugu buduću namenu.

Ovaj metod zaptivanja je jednostavan za montažu i demontažu, tako da se bez oštećenja sistema mogu naknadno vršiti izmene na instalaciji. Posebno je pogodan za mesta u kojima je pristup za montažu ograničen na jednu stranu otvora.

OSOBINE

Naši jastuci su nalik malom jastuku ili mekanoj cigli. Ovi protivpožarni i visokootporni jastuci se ugrađuju u otvore pritiskanjem i slaganjem u otvor, slično slaganju cigli.

Požarnopregradni jastuk se sastoji od vlaknaste mineralne ispune za jezgro sa ekspandirajućom protivpožarnom membranom. Jezgro je zaštićeno od vlage plastičnom folijom, koja jastuk čini posebno pogodnim za upotrebu.

KARAKTERISTIKE

  • Protivpožarnost: ugrađuje se u svim pravcima za zaptivanje gdje je otežana ugradnja.
  • Demontaža: za lako naknadno dodavanje kablova.
  • Jednostavnost: za lakoću instalacije.
  • Izdržljivost: moguća je višestruka montaža i demontaža.
  • Monolitna zatvorena jezgra: nema ispadanja ispune.
  • Nema specijalnog alata.
  • Odlično zaptivanje i zvučna izolacija.

TIPOVI JASTUKA

Izrađujemo ih u četiri osnovne veličine koje zadovoljavaju kriterijume svih otvora za čije su zatvaranje namenjeni.

NOMINALNI POPREČNI PRESECI JASTUKA

KATALOŠKI BROJPRESEK [CM]POVRŠINA [CM2]ZAPREMINA [CM3]
PPJ-252,5 x 1025575
PPJ-505 x 10501150
PPJ-755 x 15751752
PPJ-1127,5 x 15112,52587,5

Sve mere su u centimetrima i važe za nenabijene jastuke. Dužina je ista za sve jastuke i iznosi 23 cm.

Požarnopregradni jastuci poseduju važeći atest za upotebu u Republici Srbiji za vatrootpornost između požarnih zona u trajanju, od 120 minuta za prodore kablova u elektroregalima, nezavisne otvore i dilatacije. Ispitivanje je obavljeno 28.11.2011. i zavedeno pod brojem GFT-4456/11-1 na Institutu za ispitivanje materijala IMS.