Požarnootporna ekspandirajuća traka VEX

Požarnootporna ekspandirajuća traka VEX

Ekspanziona požarnootporna traka

Naziv: Ekspandirajuća požarnootporna traka VEX, ekspandirajuća protivpožarna traka, PP traka
Oznaka: VEX

Ekspanziona požarnootporna traka VEX se može primeniti u sklopu elemenata i konstrukcija izloženih požaru (požarnootporna vrata, požarnootporne klapne, ventilacioni sistemi i slično) kao sredstvo za efikasno zaptivanje u cilju sprečavanja prodora plamena i vrelih gasova.

Prospekt (PDF, 154KB)
Atest (PDF, 467KB)

KARAKTERISTIKE

Ekspandirajuća protivpožarna traka se izrađuje u pločama dimenzija 980 x 480 mm, debljine 2 – 2.4 mm. Težina trake je 6.05 kg/m2.

Stepen ekspanzije protivporžarne trake VEX zavisi od temperature i za vreme od 5 minuta iznosi:

  • 100°C › 200%
  • 200°C › 680%
  • 300°C › 1250%

Prilikom ekspanzije požarnootporna traka ne stvara toksične materije.
Traka ravnomerno ekspandira tako da zatvara zazore.
Montaža protivpožarne trake se vrši između dva lima tako da je omogućeno ekspandiranje po površini.

ISPITIVANJE I ATEST

Ekspandirajuća požarnootporna traka VEX je ispitana u Institutu IMS u Beogradu, u Laboratoriji za ugljovodonične izolacije i veziva 007, pod brojem SM 45/01, 2001. god. Citiramo deo pregleda i ocene rezultata ispitivanja:

“Na osnovu rezultata ispitivanja prema metodama koje su bazirane na potrebnim performansama trake (početak, brzina i stepen ekspanzije) koje proizilaze iz uslova definisanih u JUS-ISO 834:1994 – Ispitivanje otpornosti prema požaru – Elementi građevinskih konstrukcija, zaključeno je da ekspandirajuće protivpožarne trake VEX mogu biti primenjene u sklopu elemenata i konstrukcija izloženih požaru (protivpožarna vrata, protivpožarne klapne, i sl.) kao sredstvo za efikasno zaptivanje u cilju sprečavanja prodora plamena i vrelih gasova.”